Témata, která jsme letos pro žáky vybrali, se týkají aktuálních otázek nejen v oblasti ekologie.
  1. Člověk, přítel psa: možná podtémata: psí útulky, domovy a hospice pro stará zvířata, chci být veterinářem, jak pes k člověku přišel (K. Čapek – Dášeňka, Pudlenka), Gump – pes, který naučil lidi žít,
  2. Žhavé (téma) energie: možná podtémata: obnovitelné zdroje energie, jak šetřit energiemi, provoz domácností, kde sami můžeme ušetřit,
  3. Vyčerpaná planeta: možná podtémata: téma nadspotřeby – plýtvání jídlem, udržitelná móda x fast fashion a její dopady na životní prostředí, jak sami můžeme změnit své chování, David Attenborough: Život na naší planetě.

Soutěžící mohou přihlašovat svá díla do kategorií: literární, 3D a video.

Literární kategorie 3D kategorie Video kategorie

 

Literární kategorie

Zašlete povídku či báseň, přičemž:

Povídka je v rozsahu maximálně 3 normostrany A4 ve formátu *.doc, *.docx. *.odt, *.rtf. 1 normovaná strana (NS) představuje 1 800 úhozů (znaky včetně mezer), což odpovídá 1 straně A4, na níž je cca 30 řádků po 60 úhozech. Ručně psaný text je nutné vyfotit
v dobrém světla, aby byl dobře čitelný.

Báseň je bez omezení tvaru ve formátu *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf

Volné literárně-grafické zpracování je bez omezení tvaru ve formátu *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf

3D model

Zašlete fotografii 3D modelu ve formátu *.jpg nebo *.png.
Tento model by měl být vytvořen ve velikosti „krabice od bot“, tj. 40 cm x 30 cm x 20 cm

Modely v krabicích pak budou přijímány k uložení v době od 25. 4. 2022 do 29. 4. 2022 vždy od 8.00 do 16.00, a to v budově ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, Grafická 13

Vyhodnocená díla budou fyzicky vystavena v den slavnostního vyhlášení

Soutěžící si svá díla (3 D modely) mohou vyzvednout v den slavnostního vyhlášení výsledků, po skončení akce.

Video

Zašlete svůj video příspěvek ve formátu *.mp4 nebo *.mov či přímo jako odkaz na kanálu Youtube, délka příspěvku je max 3 minuty.

 

Jak se mohu přihlásit?
Soutěžící přihlásí svá díla zasláním na na e-mailovou adresu: nadalku@praha5.cz, a to do 6. května 2022. Do předmětu e-mailu uvede název zvolené kategorie literární/3D/video a věkovou kategorii (kolik mu je let). Např. literární (11 let)

Povinnou součástí přihlášeného díla je průvodní informace, která musí obsahovat:

  • jméno autora
  • datum narození
  • e-mailovou adresu
  • název díla
  • vyplněný Souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním údajů (naleznete zde)

Všechny tyto informace je nutné uvést v přihlašovacím e-mailu, a to včetně věty: „Souhlasím s pravidly soutěže“.

Kompletní informace o tom, jak se zapojit: