Soutěžící mohou přihlašovat svá díla do literární, výtvarné a hudební kategorie.

 

Hudební kategorie Literární kategorie Výtvarná kategorie Video kategorie

 

Literární
Zašlete nám povídku nebo báseň, přičemž:

Povídka je v rozsahu maximálně 3 normostrany A4 ve formátu .doc, .docx. .odt, nebo .rtf.  1 normovaná strana (NS) představuje 1 800 úhozů (znaky včetně mezer), což odpovídá přibližně 1 straně A4, na níž je cca 30 řádků po 60 úhozech. Ručně psaný text je nutné vyfotit v dobrém světla, aby byl dobře čitelný.

Báseň je bez omezení tvaru ve formátu .doc, .docx, .odt, .rtf.

Výtvarné
Zašlete výtvarné dílo, obrázek či fotografii ve formátu .jpg nebo .png

Video
Video nahrajte na server YouTube a zašlete nám odkaz

Hudební
Zašlete píseň či skladbu, přičemž:

Píseň zašlete ve formátu .MP4, .MOV, .WMA, .AC3, .MP3, .OGG, .AU, .M4R, .AA, .AIFF, .M4A, .WAV, .APE, .AAX, .M4P, .AAC, .FLAC, .M4B nebo .MKA. Délku písně omezte na maximálně 5 minut. Spolu s hudebním záznamem zašlete text písně ve formátu .doc, .docx, .pdf, případně také notový záznam písně (není podmínkou).

Záznam audioskladby zašlete ve formátu .MP4, .MOV, .WMA, .AC3, .MP3, .OGG, .AU, .M4R, .AA, .AIFF, .M4A, .WAV, .APE, .AAX, .M4P, .AAC, .FLAC, .M4B a .MKA. Délku skladby omezte na maximálně 5 minut.

Jak se mohu přihlásit?
Soutěžící přihlásí svá díla zasláním na na e-mailovou adresu: nadalku@praha5.cz, a to do 30. dubna 2021. Do předmětu e-mailu uvede název zvolené kategorie literární/výtvarné/hudební a věkovou kategorii (rok narození). Např. literární/2011

Povinnou součástí přihlášeného díla je průvodní informace, která musí obsahovat:

  • jméno autora
  • datum narození
  • e-mailovou adresu
  • název díla
  • vyplněný Souhlas s podmínkami soutěže a se zpracováním údajů (naleznete zde)

Všechny tyto informace je nutné uvést v přihlašovacím e-mailu, a to včetně věty: „Souhlasím s pravidly soutěže“.

Kompletní informace o tom, jak se zapojit naleznete níže: