Tvořivá přehlídka Múzy na dálku!

Tvořivá přehlídka Múzy na dálku prodloužena do 6. 5. 2022!

Jaká jsou témata letošní soutěžní přehlídky Múzy na dálku?

  1. Člověk, přítel psa
  2. Žhavé (téma) energie
  3. Vyčerpaná planeta

Jak se můžete zapojit?
Vytvořit 3D model, napsat nám báseň, krátký příběh či téma volně literárně-graficky zpracovat. Stejně tak můžete natočit minutové video. To vše poslat do 6. 5. 2022 na email nadalku@praha5.cz a přiložit souhlas s publikací.

Vaše dílka si prohlédnou nejen ostatní uživatelé, ale také hvězdná odborná porota. Ta nejlepší díla budou oceněna! Díla můžete posílat do kategorií literární, 3D a video.

Návod, jak se přihlásit, naleznete zde.

Jak můžete hlasovat?

Hlasování veřejnosti bude možné od 7. 5 2022 do 31. 5. 2022, a to na stránkách jednotlivých kategorií.

 
  Literární kategorie 3D kategorie Video kategorie

Akce Múzy na dálku probíhá v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Příjemce dotace:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
Nám. 14. října 1381/4, 150 22. Praha 5 
www.praha5.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro MČ Praha 5, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677, www.map.praha5.cz